Azaz dan Tujuan Berdirinya PBB

Azaz dan Tujuan Berdirinya PBB

Azaz dan Tujuan Berdirinya PBB

Asas PBB

Asas Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai berikut.

 1. Persamaan derajat dan kedaulatan semua negara anggota.
 2. Persamaan hak dan kewajiban semua negara anggota.
 3. Penyelesaian sengketa dengan cara damai.
 4. Setiap anggota akan memberikan bantuan kepada PBB sesuai ketentuan Piagam PBB.
 5. PBB tidak boleh mencampuri urusan dalam negeri negara anggota.

Tujuan PBB

Tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai berikut.

 1. Memelihara perdamaian dan keamanan dunia.
 2. Mengembangkan hubungan persahabatan antarbangsa berdasarkan asas-asas persamaan derajat, hak menentukan nasib sendiri, dan tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain.
 3. Mengembangkan kerjasama internasional dalam memecahkan masalah-masalah ekonomi, sosial, budaya, dan kemanusiaan.
 4. Menyelesaikan perselisihan dengan cara damai dan mencegah timbulnya peperangan.
 5. Memajukan dan menghargai hak asasi manusia serta kebebasan atau kemerdekaan fundamental tanpa membedakan warna, kulit, jenis kelamin, bahasa, dan agama.
 6. Menjadikan pusat kegiatan bangsa-bangsa dalam mencapai kerja sama yang harmonis untuk mencapai tujuan PBB.
 1. Keanggotaan PBB

Keanggotaan PBB terdiri dari 2 macam, yaitu:

 1. Anggota asli (orginal members) yang terdiri dari 50 negara yang menandatangani Piagam San Fransisco 26 Juni 1945. Pada tanggal 15 Oktober 1945 Polandia menyusul sehingga menjadi 51 negara.
 2. Anggota tambahan, yakni negara-negara anggota PBB yang masuk kemudian berdasar syarat-syarat disetujui Majelis Umum PBB.

Syarat-syaratnya adalah sebagai berikut.

 1. Negara merdeka.
 2. Negara yang cinta damai.
 3. Sanggup mematuhi ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Piagam PBB.
 4. Diusulkan oleh Dewan Keamanan dan disahkan oleh Majelis Umum PBB.

Sumber: https://civitas.uns.ac.id/kasiono/arkeolog-temukan-mumi-zaman-yunani-romawi-di-mesir/