Sejarah Tut Wuri Handayani

Sejarah Tut Wuri Handayani

Sejarah Tut Wuri Handayani

Siapapun orangnya apabila kembali

mengingat sejarah awal mula pendidikan di Indonesia, maka kita akan langsung mengingat satu penjuang bangsa, juga sebagai bapak pendidikan Indonesia, yaitu Ki Hajar Dewantara bersama Taman Siswanya di jaman dahulu kala.

Salah satu tujuan dibuatnya lembaga pendidikan tersebut ialah bertujuan guna membuat budaya tanding kepada pendidikan kolonial di masa tersebut. Selain itu masalah pendidikan ada maksud tertentu dan terpenting, yaitu menyedarkan kepada bangsa ini dari keterjajahan oleh bangsa penjajah, baik di jajah secara fisik dan budaya.

Sejarah singkat siapa orang yang pertama kali mencetuskan semboyan Tut Wuri Handayani pastinya di ialah Ki Hajar Dewantara. Pertama kali yang mendirikan Taman Siswa, pada tanggal 3 Juli 1922 silam, dimana di Taman Siswa tersebut ada sekitar 7 pasal asas yang dijadikan sebagai ini. Raden Soewardi Soejaningrat ialah nama asli Ki Hajar Dewantara yang pertama kali mengucapkan dan membuat semboyan Tut Wuri Handayani.


Baca Juga :